11:18 PM 02/11/2007  |   Lượt xem: 277  | 

Thực hiện một trong những điều ghi nhớ được ký kết ngày 17/8/2007 giữa Trường Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ngày 01/11/2007, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng với Trung tâm Việt Nam - Trường Đại học công nghệ Texas đã tổ chức lớp “Tập huấn về công nghệ số hoá tài liệu lưu trữ”.

Dự lễ khai mạc có ông Trần Hoàng - Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, bà Nguyễn Thị Tâm - Phó Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Stephen Maxner - Giám đốc Trung tâm Việt Nam, Trường Đại học công nghệ Texas, ông Lê Công Khanh - Phó Giám đốc Trung tâm Việt Nam, Trường Đại học công nghệ Texas.

Học viên tham dự lớp tập huấn là các cán bộ, công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị trực thuộc, các cán bộ làm công tác Lưu trữ của một số bộ ngành địa phương.

Tại lớp tập huấn, ông Stephen Maxner đã giới thiệu sơ lược về Trung tâm Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Texas: Trung tâm hiện đang bảo quản tài liệu về Việt Nam từ năm 1860 đến nay bao gồm nhiều loại hình tài liệu: tài liệu giấy, film, ảnh, ghi âm…Tổng số tài liệu khoảng 20 triệu trang, tương đương khoảng 16 km giá tài liệu.Với đặc thù của một trung tâm Lưu trữ tài liệu của Trường Đại học nằm ở một vị trí khá xa thành phố lớn vì vậy việc độc giả đến khai thác tài liệu cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2000 Trung tâm đã phát triển ý tưởng xây dựng lưu trữ ảo, số hoá các tài liệu lưu trữ để tăng cường sự tiếp cận của độc giả với tài liệu lưu trữ, đồng thời giúp công tác quản lý tài liệu lưu trữ, bộ sưu tập tài liệu lưu trữ được dễ dàng.   

Ngoài ra, Ông Stephen Maxner còn giới thiệu một số chuyên đề của công tác số hoá tài liệu cùng với những kinh nghiệm tại Trung tâm trong quá trình thực hiện số hoá tài liệu lưu trữ như:

- Các bước tiến hành lập một dự án số hoá;

- Các máy móc cần thiết cho qúa trình thực hiện số hoá;

- Số hoá tài liệu film, ảnh, video, audio…;

- Một số phần mềm ứng dụng trong công tác số hoá tài liệu: Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, OCR…

Đến nay tại Trung tâm Việt Nam - Trường Đại học công nghệ Texas đã số hoá được một số bộ sưu tập tài liệu tiêu biểu như: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, tài liệu Công báo của Việt Nam Cộng hoà….Các cơ sở dữ liệu này đã cho phép khai thác rộng rãi trên internet.

Mặc dù thời gian của lớp tập huấn chỉ diễn ra trong một ngày nhưng ông Stephen Maxner đã đưa đến cho lớp học những kiến thức và nhiều kinh nghiệm trong công tác số hoá tài liệu lưu trữ./. 

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Ông Trần Hoàng - Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Ông Stephen Maxner - Giám đốc Trung tâm Việt Nam - Trường Đại học Công nghệ Texas giới thiệu về công nghệ số hoá tài liệu lưu trữ

Hồng Diệu