03:57 PM 03/01/2020  |   Lượt xem: 439  | 

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946-03/01/2020), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nhận được nhiều lẵng hoa và lời chúc mừng của các Bộ, cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành.

     

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng chụp ảnh lưu niệm với đại diện Chi Cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Nam Định
đến tặng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam.

 

       Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.

       Ngày 08 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21 cử Giám đốc Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục là cơ quan có chức năng quản lý công tác lưu trữ cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa lúc bấy giờ. Đây là một sự kiện quan trọng, bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Lưu trữ.

       Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký bản Thông đạt số 1-C/VP gửi các Ông Bộ trưởng của Chính phủ Lâm thời nghiêm cấm những hành động hủy bỏ, bán các công văn và hồ sơ cũ bởi đó là hành động có tính cách phá hoại, vì những công văn, hồ sơ cũ là những tài liệu có giá trị, ý nghĩa đặc biệt to lớn “về phương diện kiến thiết quốc gia”.

       Cùng với những đóng góp to lớn của ngành Lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg chọn ngày 03/01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam.

      Nhân ngày Lưu trữ Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nhận được lẵng hoa chúc mừng của: Phòng Văn thư - Lưu trữ Bộ Ngoại giao; Chi Cục Văn  thư – Lưu trữ Tp.Hà Nội; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nam Định, Hải Phòng; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục...

 

 

Các cơ quan, đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam.

 

 

Các cơ quan, đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam.

 

 

Các cơ quan, đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam.

Trần Ngọc