02:06 PM 04/09/2019  |   Lượt xem: 443  | 

       Nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (04/9/1962-04/9/2019), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nhận được các lẵng hoa chúc mừng từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành như: Tạp chí Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Trung tâm Tin học, Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, Hội Doanh nghiệp Lưu trữ...

       Một số hình ảnh chúc mừng Ngày thành lập Cục:

 

Đại diện Tạp chí Tổ chức Nhà nước tặng hoa cho Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Đặng Thanh Tùng chúc mừng 57 năm Ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

Đại diện Hội Doanh Nghiệp Lưu trữ Việt Nam tặng hoa cho Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Đặng Thanh Tùng chúc mừng 57 năm Ngày thành lập Cục.

 

Một số đơn vị gửi hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 57 năm thành lập.

 

 

 

 

 

Trần Ngọc