04:24 PM 19/04/2019  |   Lượt xem: 317  | 

Từ ngày 16 đến ngày 17/4/2019, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc (Trung tâm Lưu trữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam) theo Quyết định số 37/QĐ-VTLTNN ngày 09/4/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

     Thành phần đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm: ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn; bà Mai Thị Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương, Phó Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, thành viên; ông Trần Danh Đại - Trưởng phòng Quản trị hệ thống và Cơ sở dữ liệu (Trung tâm Tin học), thành viên; bà Hồ Anh Tú, Chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương, Thư ký.

     Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra nội dung về: Về tổ chức, biên chế và chế độ đối với người làm công tác văn thư, lưu trữ; Tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Về quản lý, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; Chế độ báo cáo thống kê trong công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

     Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo từ các đơn vị và kiểm tra tình hình thực tế, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc đơn vị đang gặp phải và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất phương hướng khắc phục của đơn vị đã được kiểm tra.

     Một số hình ảnh làm việc của đoàn kiểm tra:

 

Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đỗ Văn Thuận phát biểu tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

 

Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

 

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam Lê Quang Ngọc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam.

Danh Đại - Bích Ngọc (Trung tâm Tin học)