09:06 AM 04/02/2020  |   Lượt xem: 374  | 

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chiều 3/2/2020, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

     Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật. Ngoài phần thể hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng và Quân đội nhân dân Việt Nam, triển lãm gồm 4 nội dung chính.

     Phần 1 “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh phản ánh quá trình hình thành những tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Phần 2 “Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930-1945)” trưng bày phản ánh giai đoạn Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, trưởng thành về mọi mặt, bắt đầu từ Tự vệ công nông, Cứu Quốc quân, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, với các giai đoạn cách mạng quan trọng (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945); cùng đồng bào cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

     Phần 3 “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975)”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

     Phần 4 “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019)” giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam với ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam;  những mốc son chói lọi của Đảng, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

     Một số hình ảnh tại Triển lãm:

 

 

Một số hiện vật được trưng bày tại triển lãm.

 

 

Khách thăm quan tham quan triển lãm.

 

 

 Khách thăm quan tham quan triển lãm.

Tổng hợp (http://www.bienphong.com.vn/khai-ma-c-trien-lam-dang-cong-san-viet-nam-ra-doi-buoc-ngoat-cua-cach-mang-viet-nam/ và http://tuyengiao.vn/thoi-su/khai-mac-trien-lam-chuyen-de-dang-cong-san-viet-nam-ra-doi-buoc-ngoat-cua-cach-mang-viet-nam-126533)