11:38 AM 21/12/2020  |   Lượt xem: 376  | 

Sáng nay, ngày 21/12/2020, tại Hội trường khách sạn Colline, số 10 Phan Bội Châu, phường 11, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011.

Chủ trì Hội nghị.

 

    Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đại điện lãnh đạo một số các đơn vị thuộc thuộc Bộ Nội vụ như: Văn phòng Bộ, Vụ như Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức Biên chế, Vụ Tiền lương; các Phó Cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Văn thư - Lưu các Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương, Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đông đảo các phóng viên, biên tập viên đến đưa tin Hội nghị.

Ông Nguyễn Duy Thăng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu Khai mạc Hội nghị.

 

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị hôm nay là hết sức cần thiết nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được, những nội dung còn hạn chế, chưa khả thi trong Luật Lưu trữ để từ đó làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lưu trữ đặc biệt là việc xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi”. Thứ trưởng đề nghị Hội nghị tập trung vào việc thảo luận những kết quả đạt được, những vần đề tồn tại sau hơn 8 năm thực hiện hoặc những vấn đề mới phát sinh cần được sửa đổi, bổ sung trong Luật Lưu trữ. Đồng thời, yêu cầu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận, các ý kiến đề xuất và giải đáp các thắc mắc tại hội nghị trình Bộ Nội vụ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi, để đáp ứng được thực tiễn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc mừng Hội nghị.

 

Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011.

 

    Theo chương trình Hội nghị, sẽ thảo luận các vấn đề như: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ ở trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ trong giai đoạn hiện nay; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện; Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung về công tác thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử; Vai trò của doanh nghiệp trong việc lưu trữ tài liệu điện tử; Những nội dung cần quy định trong Luật Lưu trữ về Lưu trữ tư; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện; Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Luật Lưu trữ; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về hoạt động dịch vụ lưu trữ; Hoạt động dịch vụ lưu trữ và những nội dung cần sửa đổi bổ sung; Sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu trong bối cảnh Chính phủ điện tử 4.0.

 

Đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Mai Duyên - Trần Ngọc