03:41 PM 23/11/2021  |   Lượt xem: 189  | 

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2021, Hội nghị toàn thể SARBICA lần thứ 22 và Hội thảo khoa học quốc tế SARBICA với chủ đề “Safeguarding the Archives: Memory, Pandemic and Technology” (Bảo đảm an toàn cho tài liệu lưu trữ: Ký ức, Đại dịch và Công nghệ) đã chính thức khai mạc trực tiếp từ Hội trường Noerhadi Magetsari của Lưu trữ Quốc gia In-đô-nê-xia và truyền trực tuyến qua ứng dụng Zoom và Youtube.

 

Hội nghị toàn thể SARBICA lần thứ 22 và Hội thảo khoa học được lên kế hoạch tổ chức tại In-đô-nê-xia vào năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID 19, sự kiện này được hoãn sang năm 2021 và cuối cùng được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp để đảm bảo an toàn cho các đại biểu tham dự.

Tham dự Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Tổ chức và Quản trị In-đô-nê-xia, Vụ Hợp tác đa phương - Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xia, Chủ tịch Hội đồng Lưu trữ Quốc tế, Chủ tịch Chi nhánh Khu vực Đông Nam Á của Hội đồng Lưu trữ quốc tế, các báo cáo viên, các đại biểu đến từ các cơ quan lưu trữ khu vực Đông Nam Á và In-đô-nê-xia.

 

Lễ khai mạc Hội nghị toàn thể Ban chấp hành SARBICA lần thứ 22 và Hội thảo quốc tế tại Hội trường Noerhadi Magetsari của Lưu trữ Quốc gia In-đô-nê-xia.

 

Hội thảo khoa học quốc tế SARBICA năm 2021 sẽ tập trung thảo luận ba chủ đề chính được coi như ba yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài liệu lưu trữ, nâng cao vai trò và vị thế của các cơ quan lưu trữ, đó là: Mỗi quan hệ giữa lưu trữ và di sản tư liệu, sự ứng phó của lưu trữ trước đại dịch và tầm quan trọng của chuyển đối số trong việc quản lý tài liệu và tài liệu lưu trữ.

 

Bà Rini WiDyantini, Thứ trưởng Bộ Tổ chức và Quản trị In-đô-nê-xia phát biểu tại Lễ Khai mạc.

 

Ông David Fricker, Chủ tịch Hội đồng Lưu trữ quốc tế phát biểu tại Lễ Khai mạc.

 

Trong ngày làm việc thứ nhất, Hội thảo đã thảo luận về mối quan hệ giữa lưu trữ, di sản tư liệu và văn hóa, những nhân tố cơ bản trong việc xây dựng đề cử cho các tài liệu lưu trữ vào danh mục di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, các giá trị văn hóa và lịch sử đa dạng của khu vực Đông Nam Á và tiềm năng trong việc đề cử di sản tư liệu của mỗi quốc gia cũng như triển vọng hợp tác xây dựng hồ sơ đề cử chung giữa các nước trong khu vực.

 

 

Hội nghị toàn thể SARBICA lần thứ 22 và Hội thảo sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 24 và 25 tháng 11. Công chúng quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội thảo qua đường link https://linktr.ee/SARBICA2021 để theo dõi qua ứng dụng Zoom hoặc trên kênh Youtube.

Huyền Linh