03:59 PM 09/01/2019  |   Lượt xem: 913  | 

Chiều ngày 08/01/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại cuộc họp

 

Dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

Tại cuộc họp, thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư và các đại biểu tham dự đã được nghe Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiếp thu, hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ hồ sơ dự thảo Thông tư. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tích cực phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ là cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về nội dung của dự thảo, sự cần thiết, cơ sở pháp lý và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong văn thư và các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất đối với sự cần thiết, cơ sở pháp lý, nội dung của dự thảo Thông tư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, thống nhất trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư này để kịp thời gian với thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia vào cuối tháng 02/2019.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu đầy trách nhiệm và tâm huyết của thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập và các đại biểu. Thứ trưởng đề nghị cơ quan thường trực được lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện Thông tư trình lãnh đạo Bộ ký ban hành theo đúng quy định. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử theo đúng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Toàn cảnh cuộc họp.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ)