04:12 PM 30/07/2019  |   Lượt xem: 927  | 

Sáng 30 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Cục, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh” theo Kế hoạch số 293/KH-VTLTNN Ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Cục.

      Tham dự Hội thảo có ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Đỗ Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, cùng hơn 100 đại biểu và báo cáo viên, đại diện một số cơ quan Bộ, ngành trung ương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Trường Đại học Nội vụ; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội thảo.

 

 

Phó Cục trưởng Nguyễn Thi Nga phát biểu tại Hội thảo.

 

 

Chủ tọa Hội thảo gồm Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga và Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và công nghệ Văn thư - Lưu trữ Nguyễn Thùy Trang.
 

       Mục đích Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng các tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức hình thành trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị khối tài liệu thời gian tới. Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, các nhà khoa học và độc giả hiểu hơn về giá trị của khối tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh và có những đề xuất, giải pháp hiệu quả về quản lý, bảo quản và phát huy giá trị khối tài liệu này trong thời gian tới.

       Phát biểu với Hội thảo, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh: Hiện nay, tại các Lưu trữ lịch sử ở trung ương và địa phương bảo quản nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trước năm 1975. Khối tài liệu này phản ánh sinh động và chân thực một giai đoạn quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là nguồn sử liệu quý giá giúp các nhà nghiên cứu, nhà khoa học xem xét, đánh giá một cách toàn diện, khách quan và chính xác về lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc trước năm 1975. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều vấn đề về sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu. Xuất phát từ thực tiễn đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng tài liệu và trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp để quản lý, bảo quản và phát huy giá trị khối tài liệu này hiệu quả hơn trong thời gian tới.

      Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 15 báo cáo tham luận đến từ Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các nhà khoa học.

      Tại Hội thảo, các báo cáo viên và các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề: thực trạng quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử; sưu tầm, bổ sung tài liệu lưu trữ trước năm 1975 vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; giải pháp quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975. Các đại biểu đã trao đổi nhiều kinh nghiệm từ thực tế công việc tại cơ quan, đơn vị công tác, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý.

     Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

 

Bà Nguyễn Thùy Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và công nghệ Văn thư - Lưu trữ trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo.
 

 

Ông Trần Minh Mẫn - Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Tháp trình bày tham luận "Thực trạng quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp".

 

Bà Ngô Hải Oanh - Phó trưởng phòng Quản lý tài liệu lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt tham luận "Một số vấn đề đặt ra trong việc quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An".

 

Bà Lã Thị Duyên - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trình bày tham luận "Quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 trong mối liên hệ giữa Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

 

ThS. Hà Văn Huề - nguyên Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I chia sẻ thông tin tài liệu lưu trữ trước năm 1975 giữa Lưu trữ lịch sử ở Trung ương và Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bà Hải Vân - Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 tại Hội thảo.

 

 

Ông Nguyễn Tất Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ kinh nghiệm, nêu thực trạng quản lý tài liệu lưu trữ trước năm 1975 tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. 
 

 

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Hội thảo.
 

 

Bà Huỳnh Thị Ánh Ngọc - Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm với Hội thảo.
 
 

 

Bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Hội thảo.
 

 

Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó Giám đốc trung tâm Lưu trữ quốc gia II trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Hội thảo.
 

 

PGS.TS Vũ Thị Phụng phát biểu tại Hội thảo.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Thu Hà