02:31 PM 15/01/2021  |   Lượt xem: 626  | 

Sáng ngày 15/1/2021, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”.

     Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Trần Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ); ông Phạm Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Nội vụ; Giám đốc các Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, II, III, IV, Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 

     Dự Hội thảo còn còn có các ông, bà nguyên lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách quản lý tài liệu điện tử thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông  các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long; Hậu Giang, An Giang, cùng với đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin như: Trung tâm VNPT IT khu vực II, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Công ty CoFPT; Công ty TNHH MTV 129 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; Viện Nghiên cứu sáng tạo và công nghệ số IDT Việt Nam; Công ty Cổ phần Eco IT…

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã nêu rõ: trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, cùng với quá trình xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử tại Việt Nam, hoạt động lưu trữ nói chung và việc quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ nói riêng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển biến, thay đổi cơ bản về cách thức thực hiện, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của cơ quan, tổ chức nhà nước và xã hội.

     Song song với quá trình đổi mới về phương thức, quy trình hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức nhà nước, khối lượng văn bản điện tử, tài liệu lưu trữ điện tử được hình thành ngày càng lớn. Luật Lưu trữ năm 2011 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đã đặt ra một số quy định mang tính nguyên tắc về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Tuy nhiên, để sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản lý, chỉ đạo của cơ quan nhà nước, những quy định của pháp luật về lưu trữ điện tử cần được nghiên cứu, rà soát và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

     Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra những định hướng về quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử; đồng thời phục vụ việc sửa đổi Luật Lưu trữ trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, đề nghị các quý vị đại biểu tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến, tập trung để bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, phục vụ việc sửa đổi Luật Lưu trữ, đặc biệt là: thống nhất hệ thống thuật ngữ liên quan đến lưu trữ số; các quy định về số hóa và quản lý tài liệu số hóa; các vấn đề về giá trị pháp lý, nguyên tắc, trách nhiệm trong quản lý tài liệu hình thành dạng số…

     Hội thảo đã được tiến hành với 10 báo cáo tham luận. Bà Nguyễn Thị Chinh - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ tại Việt Nam và yêu cầu hoàn thiện quy định pháp lý”. Tiếp theo là các báo cáo của: Ông Nguyễn Anh Tú Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ: Giải pháp quản lý tập trung, thống nhất và xác thực tài liệu lưu trữ số lâu dài và đề xuất các quy định pháp lý cần thiết; Ông Hoàng Nguyên Vân: Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số: Mô hình quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ số của các nước trên thế giới và đề xuất các quy định pháp lý tại Việt Nam; Ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông: Đề xuất một số quy định pháp lý về Lưu trữ số tại Việt Nam; Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel IT): Giải pháp hạ tầng Lưu trữ số cho các cơ quan nhà nước và những đề xuất sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011; Ông Hồ Phước Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm VNPT Khu vực 2: Giải pháp Lưu trữ số và kiến nghị những quy định pháp lý cần thiết; Ông Nguyễn Tất Thắng Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề xuất mô hình quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại địa phương và những quy định pháp lý cần thiết; Ông Đỗ Đình Tùng Giám đốc điều hành Tập đoàn Hương Việt: Giải pháp Phần mềm Lưu trữ số tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề xuất những quy định pháp lý để triển khai thực hiện; Bà Phạm Thị Thu Hương -,Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hải Phòng: Đề xuất các quy định của pháp luật về số hóa tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu số hóa; Bà Nguyễn Thúy Duy - Công ty Cổ phần thông tin và công nghệ số  (IDT VietNam): Công nghệ mới trong số hóa, quản lý tài liệu lữu trữ số và đề xuất các quy định pháp lý tại Việt Nam.

     Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Duy Thăng khẳng định: với 10 báo cáo tham luận và những ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích và đề xuất nhiều nội dung liên quan đến hệ thống quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử, cụ thể là các vấn đề cơ bản sau:

     - Một là, tổng kết, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử; nêu lên những thuận lợi và hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và địa phương;

     - Hai là, phân tích, đánh giá, chỉ ra những nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ đang diễn ra trên thực tế tại Việt Nam; những quan điểm mới nhất về tài liệu lưu trữ, về cách thức tạo lập, trao đổi, quản lý, sử dụng và lưu trữ thông tin;

     - Ba là, đề xuất những nội dung quy định của pháp luật cần phải bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện để kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử; trong đó có việc làm rõ hệ thống thuật ngữ chuyên ngành về lưu trữ số, các quy định về số hóa tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu số hóa, vấn đề giá trị pháp lý và quản lý tài liệu hình thành dạng số;

     - Bốn là, cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại, đáp ứng chủ trương và yêu cầu của việc xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử cũng như phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử tại cơ quan, tổ chức và địa phương.

     Những kết quả đạt được trong Hội thảo hôm nay sẽ là một trong những cơ sở khoa học và thực tiễn để Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chỉ đạo việc biên soạn, xây dựng và hoàn thiện các chính sách về quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử; bổ sung những quy định cần thiết, kịp thời và phù hợp trong dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi. Từ đó, góp phần phát huy tốt hơn nữa giá trị của tài liệu lưu trữ nói chung và tài liệu lưu trữ điện tử nói riêng trong quá trình xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử; ngành lưu trữ khẳng định vai trò của mình để phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

     Một số hình ảnh về Hội nghị: 

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội thảo.

 

Ban chủ trì Hội thảo.

 

Ông Dương Văn Khảm - nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội thảo.

 

Bà Vũ Thị Minh Hương - nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội thảo.

 

Bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, 
trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ tại Việt Nam và yêu cầu hoàn thiện quy định pháp lý”.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

Tú Thư , Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ