04:44 PM 08/07/2020  |   Lượt xem: 545  | 

Chiều nay, ngày 08/7/2020, Ban Cơ yếu Chính phủ đã hợp tác với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội thảo "Bảo mật và xác thực tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước" tại trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ.

       Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đăng Lực - Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Đại biểu tham dự Hội thảo gồm 50 đại biểu đến từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, các Cục, Vụ thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị công nghệ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế... và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ.

 

    Đồng chí Nguyễn Đăng Lực - Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

 

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội thảo.
 

      Hội thảo đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Lực, đồng chí Đặng Thanh Tùng và các ý kiến tham luận liên quan đến: Chiến lược và định hướng lưu trữ số theo Quyết định số 458/QĐ-TTg (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước); Kiến trúc Lưu trữ điện tử (Viện Chuyển đổi số); Giải pháp công nghệ hệ thống lưu trữ số EDM của Tập đoàn Hương Việt; Giải pháp và mô hình triển khai lưu trữ dài hạn (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) và các ý kiến thảo luận.

       Các ý kiến tham luận và thảo luận đều đồng thuận nêu rõ cần sự hợp tác nhiều bên Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề lớn của Lưu trữ số. Trong đó, các ý kiến đều nhấn mạnh trách nhiệm của Ban Cơ yếu (Cục Chứng thực và Bảo mật số) và Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) trong việc xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực tài liệu lưu trữ số lâu dài, vĩnh viễn.

 

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Tinh, ảnh: Nguyễn Thị Chinh