09:00 AM 15/10/2021  |   Lượt xem: 383  | 

Chiều ngày 14/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, số 02 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo“Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử”.

Hội thảo do Trung tâm tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ tổ chức.

 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án cấp Bộ năm 2020 - 2021 “Điều tra, khảo sát thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử” được Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giao.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam; ThS. Hà Văn Huề, nguyên Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I; ThS. Võ Thị Thu Tâm, nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính và đại biểu của các cơ quan: Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội, Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội), Khoa Văn thư - Lưu trữ (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội), các đơn vị chức năng và tổ chức thuộc Cục.

 

Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Giám đốc Trung tâm KHKTVTLT báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát thực trạng KTSD tài liệu lưu trữ của độc giả tại các Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo nhu cầu.

 

Hội thảo tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận về kết quả điều tra, khảo sát thực trạng khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại các Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2010 - 2019 và dự báo nhu cầu của độc giả trong thời gian tới, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ độc giả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử. Nội dung Hội thảo đã tập trung trao đổi và đề xuất các vấn đề:

- Tăng cường hoạt động giải mật tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử;

- Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin với công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ độc giả tại các Lưu trữ lịch sử;

- Yêu cầu và các biện pháp nâng caao chất lượng đối với nguồn nhân lực phục vụ độc giả tại các Lưu trữ lịch sử: xác định và bố trí nguồn nhân lực; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn nâng cao kỹ năng, thái độ làm việc và đạo đức nghề nghiệp,..

- Các kiến nghị hoàn thiện quy phạm pháp luật về xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn cần cụ thể hóa như: giải mật tài liệu lưu trữ, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ hoạt động lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin…

- Mở rộng các đối tượng khảo sát có nhu cầu mong muốn đối với tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử…

 

Đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Với các ý kiến trao đổi trên, kết quả Hội thảo sẽ là cơ sở hoàn thiện và tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử”.

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ