05:56 PM 28/08/2019  |   Lượt xem: 822  | 

Chiều 28/8/2019, tại trụ sở Cục, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức buổi Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của Cộng hòa Pháp”.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức xây dựng Đề án “Quản lý lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước”. Để nội dung Đề án đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và tổ chức triển khai hiệu quả, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của Cộng hòa Pháp”.

Tham dự Hội thảo có ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Phó trưởng Ban xây dựng Đề án; bà Mélanie Rebours – Chuyên gia Lưu trữ điện tử, Cục Lưu trữ Quốc gia Cộng hòa Pháp, Báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm;  một số thành viên Ban xây dựng Đề án và hơn 100 đại biểu đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

 

Ông  Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội thảo.
 

 

Bà Mélanie Rebours – Chuyên gia Lưu trữ điện tử, Cục Lưu trữ Quốc gia Cộng hòa Pháp, Báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm lưu trữ điện tử của Pháp.

 

 Tại buổi làm việc, bà Mélanie Rebours đã giới thiệu sơ lược tình hình thực hiện lưu trữ điện tử và tài liệu lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp như: cơ sở pháp lý; các cơ quan thực hiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ điện tử; kinh phí dành cho các hoạt động phát triển phần mềm; việc thu thập, xử lý, quản lý, bảo hiểm dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử. Tiếp đó, một số các đại biểu tham dự Hội thảo đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến giá trị pháp lý, bản sao của tài liệu điện tử trong trong các hoạt động công vụ và đời sống ở Pháp; khung phân loại tài liệu lưu trữ điện tử, ứng dụng trí tuệ nhận tạo trong lưu trữ tài liệu điện tử; nơi lưu giữ tài liệu lưu trữ điện tử; việc đào tạo nhân lực để thực hiện nhiệm vụ lưu trữ điện tử; bảo hiểm tài liệu lưu trữ điện tử.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận đã cảm ơn những chia sẻ của Chuyên gia Pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp, đồng thời, Phó Cục trưởng cũng mong muốn thông qua các buổi trao đổi giữa Chuyên gia của Pháp với Ban xây dựng Đề án và các đại biểu sẽ có một số vấn đề mới để lưu trữ Việt Nam tham khảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lưu trữ điện tử.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

Đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề bản sao, giá trị pháp lý của bản sao tài liệu lưu trữ điện tử.
 
 

 

Bà Vũ Thị Phụng - nguyên Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội,
Thành viên Đề án đặt câu hỏi về đào tạo nhân lực trong lưu trữ điện tử từ trường học đến cơ quan lưu trữ ở Pháp.
 

 

 

Bà Nguyễn Anh Thư, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ Trung ương Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đặt câu hỏi liên quan đến khung phân loại tài liệu điện tử.

 

 

Đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhận tạo.

 

 

Ông Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ đặt câu hỏi liên quan đến Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử.
 
 

 

Đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến sử dụng phần mềm lưu trữ tài liệu điện tử.
 

 

Ông Lê Văn Năng – Giám đốc Trung tâm Tin học Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thành viên thường trực Ban xây dựng Đề án đặt câu hỏi về kho lưu trữ tài liệu điện tử của Pháp.
 
 

 

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Các đại biểu dự Hội thảo.