04:03 PM 08/01/2019  |   Lượt xem: 706  | 

Sáng ngày 8/01/2019, tại Hội trường, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Ông Nguyễn Duy Thăng - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

 

     Dự Hội nghị có ông Nguyễn Duy Thăng - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng; Đại tá Trần Quang Hải – Trưởng Phòng 3, Cục An ninh Chính trị nội bộ; đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Bùi Thị Kim Hương - Phó Chánh Văn phòng Cục trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018. Theo Báo cáo, Cục đã xây dựng và trình Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về cho phép cơ quan, tổ chức giữ lại con dấu đã hết giá trị sử dụng để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử; Đề án "Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước"; xây dựng và trình Bộ Nội vụ Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; nghiên cứu tiền khả thi Đề án "Nghiên cứu việc sử dụng giấy và mực bền lâu để in văn bản, tài liệu quan trọng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước"; tham mưu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời yêu cầu kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14; tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017; Hoàn thành Bộ pháp điển đề mục Văn thư - Lưu trữ và đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Nội vụ và Cục; đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ đến thăm và làm việc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền...

       Trong Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do bà Trần Thị Thanh Bình – Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia theo công nghệ phim số thế hệ mới"; các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu liệu lưu trữ; tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ với nhiều hình thức; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành; tiếp tục kiện kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Cục; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác văn thư, lưu trữ...

      Đối với nhiệm vụ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Cục, Báo cáo do bà Mai Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - lưu trữ trung ương trình bày cho thấy hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Cục trong năm 2018 tạo được nhiều dấu ấn, với 16 cuộc trưng bày, triển lãm, đa dạng về nội dung, phong phú về hình  thức, số lượng người quan tâm đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Hoạt động công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ dưới các hình thức tin, bài, ấn phẩm, video, clip, khai thác mua bản quyền phim để giới thiệu phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong kế hoạch thực hiện của năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị của Cục tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa thành tích đạt được. Đặc biệt, trong năm 2019 sẽ triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...  

 

 

Bà Bùi Thị Kim Hương - Phó Chánh Văn phòng Cục trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018 tại Hội nghị.

 

 

Bà Trần Thị Thanh Bình – Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính trình bày báo cáo triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

 

Bà Mai Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương trình bày Báo cáo về
các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

      Góp ý với Hội nghị, đại diện các Trung tâm Lưu trữ quốc gia tự hào với các thành tích đã đạt được trong năm qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019, đồng thời, đưa ra một số đề xuất như: Số hóa các tài liệu lưu trữ để phục vụ độc giả tra cứu và khai thác trực tuyến tốt hơn trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0; kiến nghị lãnh đạo Bộ và Cục quan tâm đến việc xây dựng cơ sở, vật chất để phục vụ độc giả tại Phòng Đọc của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III; tổ chức thi nâng hạng cho các công chức, viên chức làm công tác lưu trữ; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành; bồi dưỡng, đào tạo viên chức làm công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; có chính sách thu hút nhân lực có trình độ ngoại ngữ vào làm việc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia II); có chính sách bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người làm công tác lưu trữ.

 

 

Bà Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I góp ý tại Hội nghị.

 

 

Ông Phạm Ngọc Hưng – Đại diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia II góp ý tại Hội nghị.

 

 

Bà Trần Thị Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III góp ý tại Hội nghị.

 

 

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV góp ý tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tuyên dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Cục trong năm 2018. Đối với nhiệm vụ năm 2019, Thứ trưởng mong muốn Cục tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; tiếp tục phát huy việc kết hợp trưng bày, giới thiệu các tài liệu lưu trữ tại các hội nghị như đã thực hiện trong năm 2018; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đề án "Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước"; Đề án “Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia theo công nghệ phim số thế hệ mới"; khảo sát, hoàn thiện hồ sơ Đề án "Nghiên cứu việc sử dụng giấy và mực bền lâu để in văn bản, tài liệu quan trọng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước"; tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ; kiện toàn bộ máy...

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Công an đã giúp Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ để Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trong năm tới, Cục tiếp tục đưa tài liệu lưu trữ giới thiệu không chỉ tới giới nghiên cứu, các nhà chuyên môn, nhà sử học mà đến cả người dân dưới nhiều hình thức; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thu Ha