04:06 PM 02/07/2019  |   Lượt xem: 395  | 

Sáng 02/7/2019, tại Phòng họp số 1 trụ sở Cục, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

      Tham dự Hội nghị có  đồng chí Nguyễn Thị Nga - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Trần Thị Thúy Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cục; Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận; đại diện Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và được khen thưởng năm 2018.

 

Đồng chí Trần Thị Thúy Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị.

 

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Thúy Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Công đoàn Cục. Dự thảo Báo cáo đã nêu bật những kết quả công tác mà Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã làm được trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể:

     - Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn như: tham gia các Hội đồng chuyên môn, khoa học, thi đua, khen thưởng, xét nâng lương trước thời hạn…; tham gia xây dựng các văn bản về chuyên môn nghiệp vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm tại các công đoàn bộ phận; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức.

     - Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức tổ chức cho các công đoàn viên học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác công đoàn; tuyên truyền những điểm mới của Luật Công đoàn.

     - Phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức và người lao động.

     - Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện tích cực: Các tập thể và cá nhân đã phấn đấu đạt được rất nhiều thành tích trong các phong trào thi đua và luôn chủ động triển khai thực hiện.

     - Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn Cục giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét, kết nạp và chuyển đảng viên chính thức.

    - Hoạt động nữ công và phong trào nữ công chức, viên chức, lao động diễn ra sôi nổi và được Công đoàn Bộ Nội vụ ghi nhận.

      Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền giáo dục tư tưởng; vận động công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức và công tác chăm lo đời sống thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; kiện toàn và phát triển tổ chức công đoàn, tham gia công tác xây dựng đảng.

      Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đóng góp, chia sẻ về các vấn đề như: Chăm lo đời sống công đoàn viên; tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi  giữa các công đoàn bộ phận; tổ chức các hoạt động thiện nguyện; công tác thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỉ đối với đoàn viên và người lao động…Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao hoạt động Công đoàn của Cục thời gian qua đã có những chuyển biến, đổi mới rõ rệt, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các đoàn viên trong các phong trào do Công đoàn phát động và triển khai.

 

       Đồng chí Nguyễn Khắc Hải – đại diện Công đoàn Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia phát biểu đề xuất về chế độ bồi dưỡng độc hại đối với các viên chức và đánh giá cao công tác hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn trong thời gian qua.

 

      

 Đồng chí Phạm Tú Quyên – đại diện Công đoàn khối cơ quan Cục đề xuất các hoạt động giao lưu, học hỏi giữa các công đoàn bộ phận tại Hội nghị và đề nghị quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của một số Công đoàn bộ phận khi có một số sự thay đổi về tổ chức.

 

 

Đồng chí Phạm Thị Yến – đại diện Công đoàn Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đề xuất các mức khen thưởng, thăm hỏi trong hoạt động của công đoàn và đánh giá cao công tác khen thưởng đã động viên tinh thần của Công đoàn Cục trong thời gian qua.
 

 

Đồng chí Trần Đăng Phương – đại diện Công đoàn Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đề xuất nêu bật một số thành tích chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của một số Công đoàn bộ phận trong Báo cáo.

 

 

      Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ phát biểu về một số đề xuất trong chế độ, chính sách đối với các viên chức, đoàn viên công đoàn.

 

      Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước biểu dương những thành tích trong 6 tháng đầu năm 2019 mà Công đoàn Cục đạt được và đề nghị các đồng chí UVBCH Công đoàn, Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, các đoàn viên công đoàn tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2019, nhằm xây dựng Công đoàn Cục ngày càng phát triển vững mạnh đúng với mục đích là "người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên và người lao động".

       Cũng tại Hội nghị, nhiều tập thể công đoàn bộ phận, đoàn viên công đoàn đã được trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn bộ Nội vụ, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
 
 

Các đại biểu Công đoàn Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

 

Các đại biểu Công đoàn Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

 

TH