02:35 PM 15/11/2019  |   Lượt xem: 989  | 

Hướng tới nền hành chính thông minh, quản trị hiện đại, không giấy tờ, ngày 12 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong Hệ thống hành chính nhà nước.

     Sau một năm thực hiện, hôm nay (ngày 15/11/2019), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết những kết quả đạt được cũng như nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

     Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

 

 
     Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.
 

     Chủ trì hội nghị: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

     Tham dự: tại Văn phòng Chính phủ có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường... và đại biểu của 31 bộ, ngành, cơ quan trung ương.

     Tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các quận, huyện.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi thói quen xử lý, giải quyết công việc, quản lý và lưu trữ văn bản từ giấy sang điện tử đối với đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức và đặc biệt là công chức, viên chức văn thư, lưu trữ.

     Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo một năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg với những nội dung cơ bản sau:

     - Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia;

     - 95 đầu mối bao gồm: Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã kết nối gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản Quốc gia;

     - Một số Bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường...) đã sử dụng phần lớn văn bản điện tử thay thế văn bản giấy;

     - Nhiều tỉnh (Quảng Ninh, Nghệ An, Kon Tum, Nam Định...) đã liên thông gửi, nhận văn bản điện tử bốn cấp hành chính.

     ...

     Báo cáo cũng khẳng định đây là những kết quả bước đầu và còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết như:

     - Cơ sở pháp lý về văn thư, lưu trữ điện tử chưa hoàn thiện;

     - Thói quen muốn sử dụng văn bản giấy trong giải quyết công việc của lãnh đạo công chức, viên chức;

     - Lãnh đạo nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số;

     - Lỗi gửi nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia như: không nhận được văn bản, văn bản đến trễ thời gian, thiếu tài liệu đính kèm... Nguyên nhân do Hệ thống chưa đồng nhất, chưa tuân thủ chuẩn kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của một số bộ, ngành, địa phương hoạt động chưa ổn định, lỗi quên đính kèm văn bản của người gửi...

     Hội nghị cũng nhận được 12 ý kiến của các đại biểu đến từ bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, 3 ý kiến giải đáp vướng mắc của Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

     Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gửi thông điệp "Chấm dứt việc vừa gửi văn bản điện tử, vừa gửi văn bản giấy" nhằm tránh lãng phí và phát sinh thêm nhiều việc trong hoạt động hành chính. Bộ trưởng cũng khẳng định, việc chuyển đổi số, chuyển đổi từ văn thư, lưu trữ giấy sang văn thư, lưu trữ điện tử là một hợp phần của Chính phủ điện tử. Bộ trưởng cũng biểu dương đội ngũ văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức, những người đang tiên phong thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hành chính./.

Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư – Lưu trữ)