11:03 PM 05/10/2007  |   Lượt xem: 245  | 

Chiều 05/10/2007, Đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Đoàn gồm có ông Gangsoo LEE, ông Lee-joon PARK và bà Su-jeong KU.

Cục Trưởng  Trần Hoàng đã tiếp và làm việc với Đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số thông tin về tình hình hợp tác giữa ngành Lưu trữ giữa hai nước,  về chuyến thăm và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác  sắp tới giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam với Cục Văn thư và Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc. Cả hai bên mong muốn việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ tạo thuận lợi hơn trong hợp tác và trao đổi thông tin của ngành Văn thư, Lưu trữ giữa hai nước. Đoàn cán bộ Lưu trữ Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn, tại cuộc Triển lãm quốc tế về quản lý văn thư thế giới tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 1-3/11/2007, Việt Nam sẽ có những tư liệu gửi tham dự Triển lãm này.

Đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc đến Việt Nam lần này với mong muốn khảo sát về tình hình tài liệu lưu trữ có liên quan đến Hàn Quốc đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam. Trước cuộc gặp và làm việc, Đoàn đã tới thăm Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

P.V