10:56 AM 12/01/2021  |   Lượt xem: 287  | 

Chiều 11/1/2021, tại trụ sở Cục, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ có đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy.

Về phía Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có đồng chí Đặng Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục. Dự Hội nghị còn có đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. Theo đó, trong năm 2020 Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của cấp Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ lãnh đạo chính quyền, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị như: lập Đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi); trình Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư  (thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004); trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2014/TTBNV ngày 01/10/2014 hướng dẫn quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ...

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

 

Công tác quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia, quản lý tài liệu lưu trữ điện tử được đẩy mạnh. Trong năm 2020, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia phục vụ 5.125 lượt độc giả đến nghiên cứu (trong đó có 1.773 lượt độc giả nước ngoài), đưa ra phục vụ hơn 80.000 trang tài liệu; tổ chức biên soạn và xuất bản 04 cuốn sách. Viết hơn 500 bài, xây dựng gần 400 clip giới thiệu tài liệu lưu trữ trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương tổ chức 15 cuộc trưng bày, triển lãm tài liệu.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao tại Quyết định số 458/QĐ-TTg bước đầu Cục đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); tổ chức khảo sát thực trạng lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại 7 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam...

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

 

Bên cạnh đó, các cấp ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảng viên tham gia đầy đủ các Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương của Đảng và thông tin về tình hình trong nước do Đảng ủy Bộ Nội vụ và Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức.

Hội nghị đã tiếp thu một số ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên và các đồng chí đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Bên cạnh việc góp ý cho bản dự thảo Báo cáo hoàn thiện, các ý kiến đóng góp này còn chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo tại các chi ủy; công tác phát triển Đảng; việc đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ; công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ; công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Cục tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo chính quyển trong việc thực hiện chức năng tham mứu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lí nhà nước về văn thư, lưu trữ; bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần tập trung tuyên truyền đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới từng đảng viên, triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết và các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Đảng ủy cấp trên, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu đến từ các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và xin tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng chí đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong thời gian tới phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Đảng ủy cấp trên…

Một số hình ảnh về Hội nghị:

 

Đồng chí Trần Thị Mai Hương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Văn Năng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Trần Việt Hoa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

Các đồng chí Phó Cục trưởng và đồng chí Trần Việt Hoa tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Thanh Tùng.

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng trao giấy khen cho 02 tập thể xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020: Chi bộ Văn phòng và Chi bộ phòng Tổ chức - Cán bộ.

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020.

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020.

MC