10:08 AM 06/07/2021  |   Lượt xem: 473  | 

Chiều 05/7/2021, tại trụ sở Cục, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

     Về phía Bộ Nội vụ, có ông Phan Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Bùi Thị Kim Hương, Đảng ủy viên trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.  

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

     Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ; sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các chương trình, công tác được Bộ Nội vụ giao và kế hoạch công tác của Cục. Ngay từ đầu năm, các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể, chi tiết đến từng công chức, viên chức, cùng với sự đôn đốc, giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục nên về cơ bản các nhiệm vụ của Cục đã hoàn thành, cụ thể: 

     - Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đề  án chuyên môn lớn của Cục và của ngành; Kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ văn thư lưu trữ; Quản lý tài liệu lưu trữ quốc; cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác như (báo cáo Bộ Nội vụ rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bên trong đơn vin sự nghiệp công lập thuộc Cục theo Nghị định 101/2020/NĐCP; Trình Bộ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế 2021…). 

     - Về công tác xây dựng Đảng: Công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, công tác đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, công tác tổ chức xây dựng Đảng (công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ), công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quan tâm, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, sát sao.

    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước  sẽ chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: Trình Bộ Nội vụ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa  đổi (thời hạn hoàn thành tháng 10/2021); Trình Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ phát triển kính tế xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước (tháng 8 trình Lãnh đạo Bộ, tháng 12/2021 trình Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ; Trình Bộ Nội vụ ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành Văn thư; Trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ; Kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác…

     Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các ý kiến đóng góp tâm huyết cho bản dự thảo Báo cáo và việc thực hiện các kế hoạch công tác trong 6 tháng cuối năm của các đồng chí Đảng viên.

     Sau khi nghe ý kiến góp ý cho văn bản, đồng chí Phan Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ đã làm được trong 6 tháng vừa qua và mong rằng trong 6 tháng cuối năm Đảng ủy Cục văn thư và Lưu trữ  nhà nước tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ còn lại đã đề ra.

Đồng chí Phan Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, phát biểu tại Hội nghị.

    Thay mặt cho Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy Cục đã nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Cục Văn thư và Lưu trữ phấn đấu hoàn thành tốt, đúng thời hạn các nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ giao trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia và các đề án, nhiệm vụ chuyên môn; quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về văn thư, lưu trữ; công tác thông tin, tuyên truyền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, chế độ, chính sách; kế hoạch, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản./.

Thái Tuyến