09:15 AM 04/02/2020  |   Lượt xem: 269  | 

Sáng ngày 03/02, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); triển khai thực hiện Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ; các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức, được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp sóng sự kiện quan trọng này.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Anh Tuấn cho biết, cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã họp tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc). Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 05 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hểt là tự phê bình và phê bình, "Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác đế thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

 

 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp.

Thông qua Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, biểu dương cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp có cách làm sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và Chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc xảy ra những vi phạm trong đơn vị, có dấu hiệu mất đoàn kết, né tránh, ngại va chạm, không dám đấu tranh với những sai trái, tiêu cực.

Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ, triển khai Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đã triển khai Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp với các nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ tới; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Về thời gian Đại hội Chi bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Đối với Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành trước ngày 31/8/2020./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/dang-uy-bo-noi-vu-to-chuc-le-ky-niem-42806.html)