08:52 AM 08/01/2019  |   Lượt xem: 381  | 

Chiều ngày 07/01/2019, tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

 

      Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ, có đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Trần Việt Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

     Về phía Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có đồng chí Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng các đồng chí đảng ủy viên và đại diện chi ủy các Chi bộ trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nhằm đánh giá những kết quả đạt được năm 2018, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, thành quả đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế, bàn kế hoạch và giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác năm 2019. Thay mặt Đảng ủy Cục, đồng chí Trần Việt Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết. Theo dự thảo Báo cáo, nhìn chung năm 2018, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của cấp Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo chính quyền, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị như: trình Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc cho phép cơ quan, tổ chức giữ lại con dấu đã hết giá trị sử dụng để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử; Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”; ... Trong năm 2018, Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước đã phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng kể trong công tác huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia như: chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức 16 cuộc triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ; tổ chức công chiếu phim tư liệu sưu tầm ở nước ngoài; xuất bản ấn phẩm tài liệu lưu trữ, viết bài công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội… Công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả đã góp phần tích cực đưa tài liệu lưu trữ đến với công chúng. Các cấp ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảng viên tham gia đầy đủ các Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương của Đảng và thông tin về tình hình trong nước do Đảng ủy Bộ Nội vụ và Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức.

     Bên cạnh đó, vẫn còn có một số hạn chế như: Một số chi bộ còn chưa chú trọng đến việc cải tiến chất lượng sinh hoạt, nhiều đảng viên chưa thể hiện rõ chính kiến; nội dung sinh hoạt đôi khi còn nặng bàn về công tác chuyên môn; đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn đang có sự thiếu hụt lớn; việc tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ với cấp ủy và chính quyền còn hạn chế; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các chi bộ trực thuộc chưa đảm bào đúng thời hạn.

    Hội nghị đã nghe các đồng chí đảng ủy viên và đại diện chi ủy các Chi bộ trực thuộc Cục phát biểu xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo; nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm việc được giao trong năm vừa qua, để đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm để tiếp tục phát huy có hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức Đảng cơ sở, kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý và điều hành trong các chi ủy và đảng bộ Cục…

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Bộ Nội vụ biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Cục tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; đổi mới các hình thức sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề…, đẩy mạnh công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong năm 2019. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần tập trung tuyên truyền đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới từng đảng viên, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII, phát huy kết quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng Ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp thu những ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo và mong muốn toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác và chính trị được giao, làm tốt công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, duy trì và đổi mới cách thức sinh hoạt của Đảng ủy và các chi bộ, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị, Quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảng ở tất cả các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chiều sâu./.

 

 

Đồng chí Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Trần Việt Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài – đại diện Chi bộ Tổ chức – Cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Trần Thị Mai Hương - Bí thư chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Vũ Văn Tâm - Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Cục chụp ảnh lưu niệm cùng 02 chi bộ được tặng Giấy khen
tổ chức cơ sở Đảng "trong sạch, vững mạnh"

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Cục chụp ảnh lưu niệm cùng 02 đồng chí đảng viên đạt Giấy khen "đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2018.

 

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tin, ảnh: Trần Ngọc