04:07 PM 01/12/2020  |   Lượt xem: 645  | 

Chiều ngày 1/12/2020, tại trụ sở Bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Lễ.

    Tham dự Lễ công bố có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Phạm Thị Thanh Trà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Thừa, Vũ Chiến Thắng; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Công đoàn Bộ; Đoàn Thanh niên Bộ; các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

    Tại Lễ công bố, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao: Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Vụ Tổ chức – Biên chế; Thanh tra Bộ và cá nhân ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế.

 

 

 Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng (thứ 2 từ phải sang) vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
và hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

 

    Trong dịp này, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao (theo Quyết định số 1220/QĐ-TTg ngày 11/8/2020  của Thủ tướng Chính phủ).

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (thứ nhất từ trái) vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 và hoa chúc mừng của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.

 

    Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình công tác thời gian qua, góp phần to lớn vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

    Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là một vinh dự lớn lao và sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ công chức, viên chức làm công tác văn thư - lưu trữ nói chung và đồng chí Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời, cũng là một trong những thành tích tiêu biểu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt Nam (3/1/1946 - 3/1/2021) và hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.

 

 

Toàn cảnh buổi lễ.

Trần Ngọc