11:03 AM 02/04/2021  |   Lượt xem: 703  | 

Sáng nay (02/4), trong chương trình khảo sát thực tế triển khai công tác lưu trữ số tại các cơ quan nhằm phục vụ xây dựng Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam”, Đoàn khảo sát của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã khảo sát và làm việc với một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

   Thành phần Đoàn khảo sát gồm: Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn; ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử; bà Nguyễn Thị Chinh – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử.

   Một số nội dung làm việc của Đoàn khảo sát của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước:

   - Khảo sát, đánh giá mức độ đáp ứng của Phần mềm quản lý tài liệu tại Văn phòng UBND tỉnh do Công ty Cổ phần EcoIT triển khai.

   - Khảo sát, đánh giá mức độ đáp ứng của Phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh do Tập đoàn Công nghệ CMC triển khai.

   - Tham quan, khảo sát, nghiên cứu giải pháp tổ chức và quản lý dữ liệu tại Trung tâm Điều hành Thành phố Thông minh do Công ty cổ phần tập đoàn AIC triển khai.

   Phát biểu tại các buổi làm việc, Cục trưởng Cục Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và triển khai công tác lưu trữ số trong bối cảnh Chính phủ điện tử, chính phủ số và vai trò tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong việc hợp tác với cơ quan nhà nước để tìm giải pháp lưu trữ số khoa học, hiệu quả trong thời gian tới. Các cơ quan, tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần nhanh chóng tham mưu ban hành các văn bản quy định về kết nối để thực hiện thu thập, chia sẻ hồ sơ điện tử trong thời gian tới.

 
 

Đoàn khảo sát của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khảo sát và làm việc tại Trung tâm Điều hành Thành phố Thông minh tỉnh Quảng Ninh.

Ngọc Chi (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)