01:25 PM 28/10/2019  |   Lượt xem: 606  | 

Sáng 28 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Cục, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille (Pháp).

      Cùng tiếp về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có bà Nguyễn Hương Giang – chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế.

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng tiếp và làm việc với Đoàn Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille (Pháp).

     Thành phần đoàn Pháp gồm: bà Nguyễn Phương Ngọc, GS Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille (Trưởng đoàn); ông Eric Guerassimoff, GS Lịch sử cận và hiện đại Sử, Trường Đại học Paris Diderot; bà Isabelle Merle, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Pháp; bà Olivia Pelletier, phụ trách khối tài liệu Đông Dương, Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp; ông Chritophe Dervieux, Lưu trữ Tân Đảo (Nouvelle-Calédonie); bà Jade Thau, nghiên cứu sinh về áp phích cổ động của Việt Nam.

     Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng trao đổi một số thông tin về triển vọng hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille (Pháp) thông qua các hoạt động cụ thể như tổ chức chung triển lãm tài liệu lưu trữ, phối hợp biên soạn và xuất bản ấn phẩm cũng như quay phim tư liệu về tài liệu lưu trữ nhằm giới thiệu, quảng bá và để công chúng biết đến lưu trữ nhiều hơn nữa.

    Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Ngọc cũng đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu lịch sử của Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille đến nghiên cứu tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam trong thời gian tới. Nhân dịp chuyến công tác của đoàn lần này tại Việt Nam, bà Nguyễn Phương Ngọc cũng đề nghị Cục trưởng tạo điều kiện để bà Isabelle Merle và bà Jade Thau được đến nghiên cứu tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và III.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng với Đoàn Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille (Pháp).

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học