05:07 PM 24/10/2019  |   Lượt xem: 1471  | 

Hai bên đã thảo luận một số vấn đề hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ.

Chiều 24 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Cục, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) do ông Sing Thong Sinh Hả Păn Nha – Quyền trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản làm Trưởng đoàn.

Cùng tiếp về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có bà Nguyễn Hương Giang – chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế.

 

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng tiếp và làm việc với ông Sing Thong Sinh Hả Păn Nha – Quyền trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản.

 

 

Ông Sing Thong Sinh Hả Păn Nha – Quyền trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản tại buổi làm việc.

 

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng trao đổi một số thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào). Đồng thời, hai bên cũng đã thảo luận một số vấn đề trong đề nghị hợp tác theo văn bản số 1507/BPTBKTSPVH ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ban phụ trách Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ.

Đặc biệt, nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nhà hoạt động cách mạng, Tổng bí thư, Chủ tịch Ban Chấp hành trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản (1920-2020), hai bên dự kiến hợp tác triển lãm chung tại Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản bằng các thứ tiếng Việt Nam, Lào và tiếng Pháp. Cục trưởng Đặng Thanh Tùng cũng đưa ra đề xuất đề nghị cơ quan Lưu trữ Cộng hòa Pháp tham gia, cung cấp tài liệu có liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cho cuộc Triển lãm.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng với Đoàn đại biểu Bảo tàng Kay Sỏn Phôm Vi Hản.

Tin, ảnh: Thu Hà