08:57 AM 26/04/2019  |   Lượt xem: 1285  | 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị trước ngày 03 tháng 5 năm 2019 qua địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.

       Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 382/VTLTNN-NVĐP về việc dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg về nội dung lập hồ sơ điện tử và Tổng kết Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

       Nội dung chính của Công văn số 382/VTLTNN-NVĐP như sau

       1. Thành phần:

       a. Các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty nhà nước;

       b. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

         (Chi tiết thành phần tham dự, xin mời xem toàn bộ nội dung Công văn số 382/VTLTNN-NVĐP đính kèm dưới đây).

      2. Thời gian: Ngày 09 - 10 tháng 5 năm 2019 (khai mạc hồi 08h00 Thứ Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2019).

      3. Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (cổng số 3).

      4. Tài liệu Hội nghị: được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (https://luutru.gov.vn) vào ngày 03 tháng 5 năm 2019.

      Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị trước ngày 03 tháng 5 năm 2019 qua địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.

      Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 0987583789, 02437667911./.

         (Chi tiết Công văn số 382/VTLTNN-NVĐP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây).

  Tệp đính kèm