05:18 PM 29/07/2021  |   Lượt xem: 520  | 

Phiên họp bất thường Ban chấp hành SARBICA về sáng kiến APARA diễn ra vào hồi 9h sáng ngày 29 tháng 7 năm 2021 theo giờ Hà Nội trên nền tảng ứng dụng Zoom.

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham dự Phiên họp bất thường Ban chấp hành SARBICA.

 

Sáng kiến APARA (ASEAN Pandemic Responses Archives – Lưu trữ về ứng phó đại dịch của các nước ASEAN) được khởi xướng vào tháng 4 năm 2020 khi dịch COVID 19 bắt đầu ảnh hưởng rộng rãi đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mục tiêu của dự án là thu thập nguồn tài liệu chính thống thuộc mọi định dạng khác nhau về những ứng phó với khủng khoảng y tế ở từng quốc gia. Nguồn tư liệu này sau đó sẽ trở thành nguồn tài liệu nghiên cứu hữu ích hỗ trợ cho quá trình hành động và ra quyết định của các chính phủ với những khủng hoảng y tế tương tự trong tương lai.

Cuộc họp Ban chấp hành SARBICA bất thường ngày 29 tháng 7 năm 2021 nhằm cập nhật việc triển khai thực hiện sáng kiến trên của các Lưu trữ Quốc gia, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời trao đổi về các thức tiếp tục thu thập và chia sẻ những tài liệu này trên website của SARBICA. Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tham dự cuộc họp này và báo cáo cập nhật về tình hình thực hiện sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng như những thay đổi trong cách tổ chức sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Lưu trữ Việt Nam để phù hợp với tình hình dịch bệnh theo sự ủy quyền của Cục trưởng Đặng Thanh Tùng – Thành viên Ban chấp hành SARBICA.

 

 

Một số hình ảnh chụp màn hình về hoạt động của Phiên họp.

 

Cũng liên quan đến sáng kiến nói trên, Lưu trữ Quốc gia Phillippines sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề Lưu trữ về ứng phó đại dịch của các nước ASEAN tháng 10 năm 2021. Sự kiện do Hiệp hội các Ủy ban Văn hóa và Thông tin các nước Đông Nam Á (ASEAN COCI) tài trợ.

Phiên họp bất thường Ban chấp hành SARBICA còn nghe Lưu trữ Quốc gia In-đô-nê-xia cập nhật về tình hình chuẩn bị Hội nghị toàn thể và Hội thảo trực tuyến SARBICA diễn ra vào tháng 11 năm 2021.

Huyền Linh