Tập huấn, phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

 11:07 AM 19/03/2019

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 – biểu tượng của khát vọng hòa bình”

 03:43 PM 18/03/2019

Công bố Quyết định bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020

 04:39 PM 13/03/2019

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với Thư ký Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

 04:17 PM 08/03/2019

Triển lãm “Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 – biểu tượng của khát vọng hòa bình”

 03:55 PM 07/03/2019

Đoàn Thanh niên Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2019

 04:15 PM 06/03/2019

Phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV khu vực phía Nam

 02:44 PM 05/03/2019

Phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV khu vực phía Bắc

 02:34 PM 05/03/2019

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ trong công tác lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

 02:43 PM 01/03/2019

Làm việc với Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam về việc tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề: “Hậu phương thời chiến”

 09:54 AM 28/02/2019