Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp xã giao Tiến sĩ Olivier Tessier

 04:34 PM 16/11/2018

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp ông Philippe Papin - Giáo sư Sử học Trường Cao học thực hành Pháp

 04:34 PM 13/11/2018

Đoàn đại biểu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham dự Hội nghị toàn thể, họp Ban Chấp hành và Hội thảo khoa học SARBICA tại Putrajaya, Malaysia

 03:34 PM 05/11/2018

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh”

 12:00 PM 04/11/2018

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với bà Olivia Pelletier, Phụ trách Khối tài liệu Đông Dương - Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp

 02:51 PM 02/11/2018

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh”

 02:25 PM 02/11/2018

Xin ý kiến Dự thảo Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô công, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 12:04 AM 31/10/2018

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ

 04:11 PM 26/10/2018

Thông báo kết quả xét Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2018

 03:19 PM 26/10/2018