Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

 03:45 PM 24/01/2019

Thuyết minh ý tưởng phác thảo biểu trưng (logo) mới của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 09:14 AM 23/01/2019

Tập huấn phần mềm quản lý sử dụng văn bản điện tử

 10:49 AM 21/01/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 05:21 PM 20/01/2019

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức gặp mặt công chức, viên chức nghỉ hưu khu vực phía Bắc nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

 01:53 PM 17/01/2019

Lễ trao tặng tài liệu giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

 09:07 AM 11/01/2019

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

 03:59 PM 09/01/2019

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 04:03 PM 08/01/2019

Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 08:52 AM 08/01/2019

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

 01:37 PM 04/01/2019