Tài liệu Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 03:44 PM 17/12/2020

Thông báo triệu tập Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 09:06 AM 15/12/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thăm và làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 04:53 PM 11/12/2020

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 03:30 PM 07/12/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 04:07 PM 01/12/2020

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 10:20 AM 01/12/2020

Không sử dụng nội dung văn bản số 800/VTLTNN-TTTH và văn bản số 1367/VTLTNN-TTTH trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ

 01:57 PM 27/11/2020

Khai mạc sự kiện văn hóa – giáo dục “Di sản với học đường”

 04:34 PM 24/11/2020

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

 03:46 PM 20/11/2020

Khảo sát, thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản sắc phong trên địa bàn tỉnh An Giang

 03:52 PM 19/11/2020