Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2020

 08:33 AM 18/06/2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên

 04:31 PM 17/06/2020


Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025

 03:53 PM 15/06/2020

Triển lãm "95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam từ tư liệu, tài liệu lưu trữ nhà nước"

 11:23 AM 15/06/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

 04:46 PM 11/06/2020

Tài liệu Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 03:00 PM 11/06/2020

Giáo dục chính trị, tư tưởng là động lực cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

 02:14 PM 11/06/2020

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020

 02:21 PM 10/06/2020

Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:35 AM 09/06/2020