Khai mạc Triển lãm “Chiến thắng Biên Giới năm 1950”

 02:48 PM 28/09/2020

Khai mạc triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ”

 11:17 AM 25/09/2020

Thông tin về Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”

 11:12 AM 25/09/2020

Hội nghị triển khai công tác Văn thư - Lưu trữ tại thành phố Hải Phòng

 10:40 AM 25/09/2020

Tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới và cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”

 01:28 PM 22/09/2020

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam về các dự án phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

 04:26 PM 11/09/2020

Thông báo tiếp nhận công chức vào làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2020

 03:32 PM 11/09/2020

Vai trò của Chi ủy và đảng viên trong việc lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tầm nhìn đến 2025

 03:04 PM 10/09/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về văn thư, lưu trữ điện tử và kế hoạch triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg

 09:29 AM 09/09/2020

Kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:58 PM 04/09/2020