Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc với Cục Lưu trữ Pháp

 09:57 AM 30/03/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa”

 03:15 PM 27/03/2019

Tập huấn, phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cho các đơn vị thuộc khu vực phía Bắc

 03:15 PM 22/03/2019

Xin ý kiến Dự thảo Đề án, Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”

 03:06 PM 20/03/2019

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I làm việc với Trung tâm Nghiên cứu bản thảo chữ viết tay thuộc trường Đại học Humburg - CHLB Đức

 03:45 PM 19/03/2019

Tập huấn, phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

 11:07 AM 19/03/2019

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 – biểu tượng của khát vọng hòa bình”

 03:43 PM 18/03/2019

Công bố Quyết định bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020

 04:39 PM 13/03/2019

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với Thư ký Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

 04:17 PM 08/03/2019

Triển lãm “Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 – biểu tượng của khát vọng hòa bình”

 03:55 PM 07/03/2019