Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp Giáo sư Marc Bùi – Trường Cao học Thực hành Pháp

 04:44 PM 10/12/2018

Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng” của khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp

 03:33 PM 10/12/2018

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ký kết Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác năm 2019 với Cục Lưu trữ Quốc gia Lào

 11:14 AM 06/12/2018

Đoàn cán bộ Vương quốc Campuchia đến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 10:11 AM 06/12/2018

Đoàn Lưu trữ Quốc gia Indonesia tham quan và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 02:30 PM 05/12/2018

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với đoàn Lưu trữ Quốc gia Indonesia

 01:29 PM 03/12/2018

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong lịch sử qua Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 10:20 AM 01/12/2018

Triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong lịch sử qua Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 09:28 AM 29/11/2018

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Hoàng thành Thăng Long trong Mộc bản triều nguyễn – Di sản tư liệu thế giới”

 02:23 PM 23/11/2018

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hoàng thành Thăng Long trong Mộc bản triều Nguyễn – di sản tư liệu thế giới”

 10:08 AM 20/11/2018