Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

 02:05 PM 06/07/2020


Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:37 PM 29/06/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

 02:48 PM 25/06/2020

Thông báo mới về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 03:08 PM 23/06/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 02:09 PM 23/06/2020

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước

 03:58 PM 22/06/2020

Thông báo về Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 03:37 PM 22/06/2020

Lời cảm ơn của Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 10:12 AM 22/06/2020

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Nội vụ

 08:47 AM 18/06/2020