Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Luôn có Bác trong tim”

 02:27 PM 15/05/2020

Triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Luôn có Bác trong tim” sẽ khai mạc ngày 15/5

 04:05 PM 14/05/2020

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

 09:20 AM 05/05/2020

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

 04:21 PM 04/05/2020

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị chức năng thuộc Cục

 04:04 PM 04/05/2020

Triển lãm tài liệu lưu trữ "Thống nhất non sông"

 09:29 AM 04/05/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 08:06 PM 21/04/2020

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

 10:22 AM 08/04/2020

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025"

 09:39 PM 06/04/2020