Gặp mặt công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc Xuân Tân Sửu 2021

 02:32 PM 20/01/2021

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Công đoàn Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 04:24 PM 13/01/2021

Thông báo Hội thảo khoa học "Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ"

 02:51 PM 13/01/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 10:56 AM 12/01/2021


Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn thư Lưu trữ Việt Nam

 03:25 PM 25/12/2020

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Cục trưởng Đặng Thanh Tùng

 04:38 PM 24/12/2020

Khai mạc Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 11:38 AM 21/12/2020

Triển lãm “Phố cổ Hà Nội- Dấu tích làng nghề xưa”

 09:49 AM 18/12/2020