Tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT- BNV tại Cục Văn Thư và Lưu trữ nhà nước

 03:40 PM 21/06/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chúc mừng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:56 AM 20/06/2019

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng cục Hải quan

 02:55 PM 19/06/2019

Xin ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 09:27 AM 12/06/2019

Tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 02:31 PM 07/06/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà tiếp và làm việc với Giáo sư Marc Bùi - Giáo sư Công nghệ thông tin trường Cao học Thực hành Pháp

 02:38 PM 05/06/2019

Nghiệm thu kết quả "Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất giải pháp hoàn thiện môi trường lưu giữ để hạn chế tối đa sự gia tăng hư hỏng Mộc bản"

 03:58 PM 30/05/2019

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con em công chức, viên chức và người lao động

 01:18 PM 30/05/2019

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP

 04:00 PM 24/05/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với Phái đoàn MIA Hoa Kỳ

 11:16 AM 24/05/2019