Không sử dụng nội dung văn bản số 800/VTLTNN-TTTH và văn bản số 1367/VTLTNN-TTTH trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ

 01:57 PM 27/11/2020

Khai mạc sự kiện văn hóa – giáo dục “Di sản với học đường”

 04:34 PM 24/11/2020

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

 03:46 PM 20/11/2020

Khảo sát, thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản sắc phong trên địa bàn tỉnh An Giang

 03:52 PM 19/11/2020

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tổ chức sự kiện văn hóa - giáo dục “Di sản với học đường”

 09:47 AM 19/11/2020

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tiếp nhận tài liệu của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Cấy hiến tặng

 10:23 AM 17/11/2020

Vĩnh Long tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

 02:18 PM 11/11/2020

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Y tế

 03:10 PM 05/11/2020

Khai mạc lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức văn thư, lưu trữ số”

 12:24 PM 03/11/2020

Sáng kiến cơ sở được công nhận năm 2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 08:52 AM 30/10/2020