Đoàn Thanh niên Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2019

 04:15 PM 06/03/2019

Phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV khu vực phía Nam

 02:44 PM 05/03/2019

Phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV khu vực phía Bắc

 02:34 PM 05/03/2019

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ trong công tác lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

 02:43 PM 01/03/2019

Làm việc với Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam về việc tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề: “Hậu phương thời chiến”

 09:54 AM 28/02/2019

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 08:57 PM 25/02/2019

Gửi báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 04:14 PM 22/02/2019

Cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Văn thư – Lưu trữ

 04:05 PM 22/02/2019

Bộ Nội vụ công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 – 2018

 11:11 AM 21/02/2019

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 10:57 AM 21/02/2019