Giáo dục chính trị, tư tưởng là động lực cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

 02:14 PM 11/06/2020

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020

 02:21 PM 10/06/2020

Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:35 AM 09/06/2020

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2025

 04:32 PM 08/06/2020

THƯ MỜI CỘNG TÁC VIẾT BÀI

 09:00 AM 04/06/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

 02:34 PM 03/06/2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 11:05 AM 29/05/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel

 09:07 AM 22/05/2020

Triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp” tại đường sách Nguyễn Văn Bình

 02:30 PM 18/05/2020

Bộ Nội vụ tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

 10:09 AM 18/05/2020