Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

 03:49 PM 02/01/2019


Nhìn lại hoạt động khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị thuộc Cục trong năm 2018

 02:23 PM 27/12/2018

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Đà Lạt trong lòng sử Việt”

 09:12 AM 27/12/2018

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

 10:28 AM 26/12/2018

Hội thảo xin ý kiến Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước” miền Trung và miền Nam

 02:22 PM 21/12/2018

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 02:25 PM 20/12/2018

An Giang: Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ

 08:54 AM 20/12/2018

Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước đối với tài liệu tại Lưu trữ lịch sử

 10:32 AM 19/12/2018

Hội thảo Xin ý kiến Dự thảo Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước”

 10:17 AM 12/12/2018