Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP

 04:00 PM 24/05/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với Phái đoàn MIA Hoa Kỳ

 11:16 AM 24/05/2019

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nguồn tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam”

 04:19 PM 22/05/2019

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại”

 10:19 AM 17/05/2019

Khai mạc triển lãm và trưng bày hiện vật chuyên đề: Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

 09:53 AM 17/05/2019

Trưng bày tài liệu lưu trữ chuyên đề “Đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại”

 04:09 PM 15/05/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Việt Nam – Điểm đến” tại Nga

 10:54 AM 15/05/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Tiền Giang – dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ”

 10:04 AM 15/05/2019

Công bố bộ phim tư liệu “Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách”

 05:00 PM 14/05/2019

Khai mạc Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Tập huấn lập hồ sơ điện tử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 03:01 PM 09/05/2019