Tỉnh Khánh Hòa tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 04:58 PM 30/07/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 11:15 AM 24/07/2020

Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

 02:16 PM 23/07/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Vĩnh Long

 11:12 AM 15/07/2020

Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ

 09:03 AM 15/07/2020

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan”

 10:39 AM 13/07/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiến hành khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng

 09:55 AM 13/07/2020

Hội thảo "Bảo mật và xác thực tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước"

 04:44 PM 08/07/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bắc Ninh

 04:21 PM 08/07/2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương

 12:36 PM 07/07/2020