Tập huấn phần mềm quản lý sử dụng văn bản điện tử

 10:49 AM 21/01/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 05:21 PM 20/01/2019

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức gặp mặt công chức, viên chức nghỉ hưu khu vực phía Bắc nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

 01:53 PM 17/01/2019

Lễ trao tặng tài liệu giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

 09:07 AM 11/01/2019

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

 03:59 PM 09/01/2019

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 04:03 PM 08/01/2019

Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 08:52 AM 08/01/2019

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

 01:37 PM 04/01/2019

Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam gặp mặt, giao lưu kỷ niệm ngày Lưu trữ Việt Nam và Hội thảo khoa học “Giá trị của tài liệu lưu trữ trong cuộc sống đương đại”

 02:36 PM 03/01/2019

Kỷ niệm ngày Lưu trữ Việt Nam (1946-2019)

 10:54 AM 03/01/2019