Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tặng 50 triệu đồng cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

 12:10 PM 14/06/2021

Chưa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 do tình tình Covid-19

 09:27 AM 25/05/2021

Triển lãm “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội non sông”

 12:37 PM 21/05/2021

Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

 09:56 AM 10/05/2021

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Cán bộ

 04:22 PM 29/04/2021

Khai mạc triển lãm “Ba Đình: Lịch sử, đổi mới và phát triển”

 03:09 PM 26/04/2021

Ra mắt ấn phẩm: Chuyến du hành vũ trụ lịch sử

 03:21 PM 13/04/2021

Dự án hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu chung về tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa Pháp

 09:30 AM 08/04/2021

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 04:53 PM 06/04/2021

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khảo sát thực trạng lưu trữ số tại tỉnh Quảng Ninh

 11:03 AM 02/04/2021