Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của Cộng hòa Pháp”

 05:56 PM 28/08/2019

Lễ ra mắt sách: “Liên Xô và Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất - Hội nghị Giơnevơ năm 1954” - bản tiếng Việt

 04:18 PM 28/08/2019

Khai mạc Triển lãm “Hồ Chí Minh: cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”

 01:15 PM 28/08/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với Đoàn Lưu trữ Quốc gia Pháp

 03:38 PM 27/08/2019

Ban xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” trao đổi kinh nghiệm với Chuyên gia lưu trữ điện tử Cộng hòa Pháp

 03:07 PM 27/08/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với Đoàn Lưu trữ Liên bang Nga

 12:50 PM 27/08/2019


Xin ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 10:08 AM 15/08/2019

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm và làm việc tại Liên bang Nga

 10:35 AM 14/08/2019