Viện trưởng Viện VNIIDAD - Liên bang Nga tới thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 04:01 PM 09/07/2007

Đoàn Trung tâm Việt Nam của Đại học Công nghệ Texas tới thăm Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 10:03 PM 05/07/2007