Trưng bày tài liệu tiêu biểu của cá nhân, gia đình, dòng họ

 03:09 PM 19/03/2008

Hội nghị thu thập tài liệu xuất xứ cá nhân

 08:41 AM 06/03/2008

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III: Tổ chức trưng bày tài liệu của các cá nhân, gia đình, dòng họ

 09:28 AM 04/03/2008

Thanh niên Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hưởng ứng “Tháng thanh niên năm 2008”

 09:26 AM 04/03/2008

Bí thư thứ hai Đại sứ quán Liên bang Nga thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 10:19 PM 21/02/2008

Giới thiệu sách: “Nam Bộ kháng chiến (1945-1954) qua tài liệu lưu trữ”

 09:34 AM 19/02/2008

Lễ trao tặng bộ Sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tài liệu lưu trữ thời kỳ từ 1945 - 1969

 12:14 PM 04/02/2008

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I: Tổng diễn tập phòng cháy chữa cháy

 03:23 PM 29/01/2008

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I: Tổng diễn tập phòng cháy chữa cháy

 03:15 PM 29/01/2008

Đoàn đại biểu đại diện Trung tâm Việt Nam của Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 09:56 PM 23/01/2008