Lập hồ sơ trình UNESCO Mộc bản triều Nguyễn

 08:35 AM 21/11/2008

Đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc tại Lào

 09:34 PM 17/11/2008

Hoạt động của đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại Đại hội Lưu trữ Quốc tế và Hội nghị lần thứ 16 của SARBICA

 09:06 PM 17/11/2008

Đại hội Hội Văn thư, Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008-2013

 07:56 AM 13/11/2008

Xin ý kiến góp ý Dự thảo văn bản hướng dẫn ứng dụng CNTT trong công tác văn thư

 02:37 PM 11/11/2008

Hội nghị tập huấn Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

 01:58 PM 23/10/2008

Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 02:06 PM 22/10/2008

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Tổ chức nói chuyện về phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10

 03:37 PM 15/10/2008

Phiên họp lần thứ nhất Ban soạn thảo Luật Lưu trữ

 02:18 PM 13/10/2008