Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Sôi nổi Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 11:17 AM 30/11/2007

Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

 09:58 AM 30/11/2007

Lễ trao Huy chương Hữu nghị và Ký kết Bản ghi nhớ kế hoạch hợp tác giữa Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Quốc gia Lào

 09:19 PM 28/11/2007

Bộ Trưởng Thường trực Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 11:10 PM 26/11/2007

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

 01:46 PM 22/11/2007

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Học tập quán triệt Nghị quyết 5 của Đảng và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một số đảng viên

 04:46 PM 16/11/2007

Khai trương Gian tập thể thao của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:17 PM 15/11/2007

Trung tâm Việt Nam của Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 11:20 PM 02/11/2007

Lớp tập huấn về công nghệ số hoá tài liệu lưu trữ

 11:18 PM 02/11/2007

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc” tại Bắc Kinh

 10:31 PM 02/11/2007