Giới thiệu kinh nghiệm xây dựng Luật Lưu trữ Cộng hoà Pháp

 09:40 PM 09/12/2008

Đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc

 09:34 PM 09/12/2008

Đoàn Cục Lưu trữ Liên bang Nga trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Lưu trữ

 11:08 PM 08/12/2008

Triển lãm tài liệu lưu trữ: “ Hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực đào tạo”

 04:11 PM 05/12/2008

Đoàn cán bộ Cục Lưu trữ Liên bang Nga thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 04:00 PM 05/12/2008

Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:02 PM 05/12/2008

Đã sẵn sàng cho Khai mạc Triển lãm “Hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực đào tạo”

 03:21 PM 04/12/2008Khai giảng lớp chứng chỉ học phần Văn thư, Lưu trữ bậc đại học

 02:32 PM 26/11/2008