Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm Ngày Lưu trữ Việt Nam

 10:58 AM 07/01/2008

Liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Lưu trữ Việt Nam

 03:23 PM 02/01/2008

Hội thi tìm hiểu “Truyền thống ngành Lưu trữ”

 08:34 AM 28/12/2007

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

 08:27 AM 28/12/2007

Bình chọn Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam

 03:31 PM 24/12/2007

Hội thảo “Phân tích lượng dư thừa Thiosulohat và chế tạo chất thử Hypo trong quá trình sản xuất microfilm bảo hiểm”

 03:29 PM 24/12/2007

Khai trương Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV

 08:28 AM 18/12/2007

Lớp tập huấn Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 2/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ

 08:25 AM 18/12/2007

Hội thảo: “45 năm Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I”

 08:16 AM 18/12/2007

Khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ năng viết tin, bài cho Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam”

 02:26 PM 04/12/2007