Trung tâm Việt Nam của Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 11:20 PM 02/11/2007

Lớp tập huấn về công nghệ số hoá tài liệu lưu trữ

 11:18 PM 02/11/2007

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc” tại Bắc Kinh

 10:31 PM 02/11/2007

Bàn giao Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Richard M. Nixon

 02:26 PM 23/10/2007

Hội thảo xây dựng Luật Lưu trữ

 02:06 PM 23/10/2007

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp đoàn đại biểu Lưu trữ Quốc hội Hàn Quốc

 09:34 PM 22/10/2007


Đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc tới thăm Cục Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

 11:03 PM 05/10/2007

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

 04:45 PM 01/10/2007

Thanh tra công tác văn thư, lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh

 10:21 AM 25/09/2007