Lớp tập huấn Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 2/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ

 08:25 AM 18/12/2007

Hội thảo: “45 năm Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I”

 08:16 AM 18/12/2007

Khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ năng viết tin, bài cho Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam”

 02:26 PM 04/12/2007

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Sôi nổi Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 11:17 AM 30/11/2007

Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

 09:58 AM 30/11/2007

Lễ trao Huy chương Hữu nghị và Ký kết Bản ghi nhớ kế hoạch hợp tác giữa Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Quốc gia Lào

 09:19 PM 28/11/2007

Bộ Trưởng Thường trực Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 11:10 PM 26/11/2007

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

 01:46 PM 22/11/2007

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Học tập quán triệt Nghị quyết 5 của Đảng và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một số đảng viên

 04:46 PM 16/11/2007

Khai trương Gian tập thể thao của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:17 PM 15/11/2007