Giới thiệu Luật Lưu trữ Trung Quốc

 09:00 PM 11/03/2009

Đoàn cán bộ Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 09:00 PM 10/03/2009

Lớp tập huấn Luật Cán bộ, Công chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 10:00 AM 03/03/2009

Việt Nam và Pháp ký thỏa thuận hợp tác về lưu trữ

 06:00 PM 12/02/2009

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu mô hình quản lý công tác văn thư trong môi trường điện tử”

 04:00 PM 06/02/2009

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gặp mặt các cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu nhân dịp đầu xuân Kỷ Sửu 2009

 02:00 PM 16/01/2009Ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam

 02:12 PM 02/01/2009