Hội nghị chuyên đề về công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Đảng

 02:47 PM 12/09/2008

Lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (04/9/1962-04/9/2008)

 08:42 AM 05/09/2008Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức trưng bày chuyên đề “ Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng”

 09:52 AM 19/08/2008


Đại hội Đại biểu Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2008-2010

 04:10 PM 08/08/2008

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

 03:21 PM 08/08/2008

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước mở Lớp tập huấn về nghiệp vụ lễ tân

 11:32 AM 07/08/2008