Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước mở Lớp tập huấn về nghiệp vụ lễ tân

 11:32 AM 07/08/2008


Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu

 03:24 PM 31/07/2008

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu đến thăm và làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:29 PM 30/07/2008

Tiếp nhận hơn 1.000 trang di cảo của Cụ Phan Chu Trinh phục vụ công tác lưu trữ

 03:11 PM 03/07/2008

Tỉnh Gia Lai: Phục vụ khai thác Hồ sơ cán bộ đi B

 03:07 PM 03/07/2008

Lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ các cơ quan Đảng

 01:09 PM 25/06/2008

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

 10:00 PM 20/06/2008

Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

 03:36 PM 11/06/2008

Triển lãm "60 năm vang mãi lời Người"

 04:35 PM 10/06/2008