Ban chấp hành SARBICA họp bất thường về sáng kiến APARA

 05:18 PM 29/07/2021

Thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở

 10:23 AM 16/07/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 10:08 AM 06/07/2021

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

 11:01 AM 02/07/2021

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

 10:56 AM 02/07/2021

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chúc mừng Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

 03:21 PM 21/06/2021

Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tặng 50 triệu đồng cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

 12:10 PM 14/06/2021

Chưa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 do tình tình Covid-19

 09:27 AM 25/05/2021

Triển lãm “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội non sông”

 12:37 PM 21/05/2021

Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

 09:56 AM 10/05/2021