Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 04:54 PM 14/02/2019

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 08:51 AM 14/02/2019

Họp bàn kế hoạch tổ chức Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

 10:12 AM 13/02/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và chúc Tết Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội

 09:28 AM 13/02/2019

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đến thăm và chúc Tết Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 05:46 PM 11/02/2019

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

 09:33 AM 31/01/2019

Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

 09:31 AM 31/01/2019

Chi bộ Tổ chức - Cán bộ kết nạp đảng viên mới

 02:02 PM 29/01/2019

Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

 03:45 PM 24/01/2019

Thuyết minh ý tưởng phác thảo biểu trưng (logo) mới của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 09:14 AM 23/01/2019