Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

 10:22 AM 08/04/2020

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025"

 09:39 PM 06/04/2020


Thông báo Sử dụng Email công vụ

 10:12 AM 26/03/2020

Thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 09:56 AM 26/03/2020

Hướng dẫn báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ

 04:45 PM 25/03/2020

Đề xuất sửa đổi, bãi bỏ một số điều hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 03:18 PM 23/03/2020

Thông báo về mã độc giả mạo chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch Covid-19 và phương pháp phòng chống, khắc phục sự cố

 03:46 PM 20/03/2020

Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 “Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định hiện hành về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu”

 10:13 AM 20/03/2020

Phối hợp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia

 02:32 PM 19/03/2020