Phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"

 09:51 PM 09/09/2021

Triển lãm 3D tài liệu lưu trữ “Giáo dục triều Nguyễn – vang vọng còn lại”

 11:27 AM 04/09/2021

Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước được vinh danh lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021

 12:40 PM 31/08/2021

Hội thảo trực tuyến “Danh mục Di sản tư liệu cấp quốc gia: Con đường trở thành Ký ức Thế giới”

 11:33 AM 26/08/2021

Ban chấp hành SARBICA họp bất thường về sáng kiến APARA

 05:18 PM 29/07/2021

Thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở

 10:23 AM 16/07/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 10:08 AM 06/07/2021

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

 11:01 AM 02/07/2021

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

 10:56 AM 02/07/2021

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chúc mừng Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

 03:21 PM 21/06/2021