Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng cục Thuế

 03:51 PM 12/07/2019

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới”

 02:50 PM 05/07/2019

Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 04:06 PM 02/07/2019

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 03:06 PM 02/07/2019

Những dấu mốc về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới

 08:44 AM 27/06/2019

Kiểm tra công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình

 10:18 AM 25/06/2019

Tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT- BNV tại Cục Văn Thư và Lưu trữ nhà nước

 03:40 PM 21/06/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chúc mừng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:56 AM 20/06/2019

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng cục Hải quan

 02:55 PM 19/06/2019

Xin ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 09:27 AM 12/06/2019