Cục trưởng Đặng Thanh Tùng tiếp ông Victor Vasilyevich Stepanov - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga

 06:14 PM 24/02/2021

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết”

 11:30 AM 28/01/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ

 10:45 AM 27/01/2021

Trưởng đại diện Unesco tại Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 10:22 AM 25/01/2021

Gặp mặt công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc Xuân Tân Sửu 2021

 02:32 PM 20/01/2021

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Công đoàn Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 04:24 PM 13/01/2021

Thông báo Hội thảo khoa học "Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ"

 12:51 PM 13/01/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 10:56 AM 12/01/2021