09:00 AM 30/12/2016  |   Lượt xem: 285  | 

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Công văn số 1433/VTLTNN-NVĐP gửi Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương và Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình về việc thu hồi và cấp bổ sung phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016.

  Nội dung chính của Công văn như sau:

 Ngày 24 tháng 10 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-VTLTNN về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016.

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Công văn số  1289/VTLTNN-NVĐP gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016.

Ngày 05 tháng 12 năm 2016, Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ  địa phương nhận được Đơn của thí sinh Đỗ Hải Đăng đề nghị thay đổi hộ khẩu thường trú từ Bình Dương thành Thái Bình trong Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016. Nguyên nhân sai sót do thí sinh khai đăng ký dự kiểm tra. Sau khi xem xét, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã cấp lại Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 cho thí sinh Đỗ Hải Đăng với hộ khẩu thường trú tại Thái Bình.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiến hành thu hồi 01 phôi Chứng chỉ hành nghề đã cấp cho Sở nội vụ tỉnh Bình Dương và cấp bổ sung 01 phôi Chứng chỉ hành nghề cho Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. Vậy, thông báo để Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương và Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình biết, thực hiện.

Chi tiết Công văn số 1433/VTLTNN-NVĐP ngày 28 tháng 12 năm 2016 xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm
  1. Cong van 1433.pdf( 0.57 MB )