05:00 PM 08/08/2016  |   Lượt xem: 523  | 

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 19/TB-HĐKT thông báo lịch kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ đợt 2 khu vực phía Nam năm 2016.

Chi tiết cụ thể như sau:

1.Thời gian: 02 ngày

-          Khai mạc, phổ biến Nội quy, Quy chế : từ 8h30 -11h30 ngày 20/8/2016

-          Kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ: Chiều ngày 20/8/2016 và ngày 21/8/2016.

2. Địa điểm

Trường Trung cấp Văn thư – Lưu trữ Trung ương, Số 17 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.

Danh mục tài liệu phục vụ ôn tập kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ đợt 2 khu vực phía Nam được đăng trên website  của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Đề nghị các thí sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Nội dung chi tiết của Thông báo số 19/TB-HĐKT mời xem file đính kèm dưới đây.

  Tệp đính kèm