04:00 PM 27/06/2016  |   Lượt xem: 257  | 

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 06/TB-HĐKT Triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2016.

 

Nội dung chính của Thông báo như sau:

Hội đồng kiểm tra Thông báo lịch kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ đợt 1 khu vực phía Bắc năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 02 ngày

- Khai mạc, phổ biến Nội quy, Quy chế:

Từ 08h30 – 11h30 ngày 09/7/2016

- Kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ:

Chiều ngày 09/7/2016 và ngày 10/7/2016

2. Địa điểm

Hội trường 101C, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết toàn văn Thông báo 06/TB-HĐKT xin xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm
  1. Thong bao 06.pdf( 0.41 MB )