09:19 AM 15/01/2020  |   Lượt xem: 294  | 

Báo cáo trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp. Thời gian đăng ký nộp tóm tắt báo cáo: Muộn nhất là ngày 01/02/2020 (23:59:59 GMT +01). Báo cáo viên đăng ký trực tiếp theo link https://www.openconf.org/ICAAbuDhabi2020/author/submit.php

Hội thảo khoa học “Tăng cường tri thức cộng đồng” trong khuôn khổ Đại hội Lưu trữ quốc tế do Hội đồng Lưu trữ quốc tế sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 20/11/2020 tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (https://www.ica.org/en/call-for-proposals-and-papers-ica-abu-dhabi-2020-congress).

Mục đích: Hội thảo khoa học “Tăng cường tri thức cộng đồng” không chỉ là nơi gặp gỡ của các chuyên gia về quản lý tài liệu và lưu trữ mà còn có sự tham gia của thủ thư, chuyên gia bảo tàng, quản lý dữ liệu, nhà báo và các ngành nghề khác đến từ khắp nơi trên thế giới, là cơ hội để đề xuất và chia sẻ những ý tưởng và nghiên cứu sáng tạo, cũng như tạo ra cơ hội kết nối với các ngành nghề khác có liên quan.

Tài liệu lưu trữ, hồ sơ và dữ liệu trong thế kỷ 21 này đang dần thay đổi, từ cách làm việc đến việc xác thực độ tin cậy của tài liệu, cũng như cách bảo quản các phông lưu trữ cũng dần chuyển đổi. Đã đến lúc các chuyên gia cần phải thảo luận về các chủ đề này, từ thực tiễn đến những thách thức, và vai trò thiết yếu của các chuyên gia lưu trữ trong bối cảnh xã hội hóa tri thức hiện nay.

Hơn nữa, những thách thức của thế kỷ 21 về mặt thông tin không chỉ ảnh hưởng đến các chuyên gia trong việc lưu trữ và quản lý tài liệu mà còn liên quan đến tất cả chúng ta. Vì vậy, Hội thảo là cơ hội để chia sẻ ý tưởng và tạo ra các mạng lưới để củng cố xã hội tri thức.

Chủ đề của Hội thảo:

1. Trí tuệ nhân tạo, bảo quản kỹ thuật số và công nghệ mới

- Trí tuệ nhân tạo

- Công nghệ và phần mềm "mã nguồn mở" để lưu trữ và quản lý tài liệu

- Bảo quản kỹ thuật số

- Siêu dữ liệu, lưu giữ dữ liệu và lợi ích của công chúng

- Kiến thức bền vững

2. Tính bền vững

- Các tiêu chuẩn lưu trữ và công cụ "nguồn mở"

- Đánh giá tự động

- Công nghệ và quản lý phát triển công nghệ

- Kiểm soát và quản lý về truy cập: thiết kế công cụ nhằm phục vụ công chúng

- Tính bền vững của phần mềm

- Bảo quản kỹ thuật số

- Nhân sự kỹ thuật số và các giới hạn khác

- Mục tiêu phát triển bền vững và các sáng kiến ​​phát triển

- Quản lý siêu dữ liệu

3. Độ tin cậy và giá trị bằng chứng

- Blockchain

- Phối hợp cùng tạo ra nội dung và siêu dữ liệu do người dùng tạo

- Xử lý tự động và quy chuẩn

- Người sử dụng, chuyên gia nghiên cứu và những người làm trong lĩnh vực lưu trữ

- An ninh mạng và quản trị thông tin

- Quản trị Internet

- Quyền hủy bỏ thông tin

Ngôn ngữ: Báo cáo trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp.

Thời gian đăng ký nộp tóm tắt báo cáo: Muộn nhất là ngày 01/02/2020 (23:59:59 GMT +01). Báo cáo viên đăng ký trực tiếp theo link https://www.openconf.org/ICAAbuDhabi2020/author/submit.php

Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế - Cục VTLTNN)