03:08 PM 23/06/2020  |   Lượt xem: 1299  | 

Hội nghị sẽ chuyển thời gian tổ chức vào ngày 07/7/2020. Các câu hỏi thảo luận gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 28 tháng 6 năm 2020 qua địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.

       Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 580/VTLTNN-NV gửi Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Văn phòng Quốc Hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg.

       Nội dung chính của Công văn số 580/VTLTNN-NV như sau:

       Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có Công văn số 518/VTLTNN-NV v/v tham gia Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg. Do có sự thay đổi về thời gian tổ chức Hội nghị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng thông báo lại như sau:

       1. Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 07 tháng 7 năm 2020.

       2. Địa điểm: Học viện Viettel, thôn 6, Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

       3. Thành phần

       - Đại diện lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ: 01 đại diện.

       - Đại diện Phòng Văn thư - Lưu trữ: 01 đại diện.

       - Đại diện Trung tâm Tin học: 01 đại diện.

       4. Tài liệu Hội nghị

       Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (https://luutru.gov.vn) vào ngày 01 tháng 7 năm 2020.

     Đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị và gửi câu hỏi thảo luận về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 28 tháng 6 năm 2020 qua địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.

       Các cơ quan, tổ chức cử đại biểu tham dự Hội nghị tự đảm bảo kinh phí đi lại, ăn nghỉ theo quy định.

      Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với bà Dương Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 02438327010.

       Chi tiết Công văn số 580/VTLTNN-NV xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm