12:51 PM 13/01/2021  |   Lượt xem: 500  | 

Hội thảo khoa học sẽ được tổ chức vào ngày 15/01/2021 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 17A Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Cục Văn Thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Kế hoạch số 05/KH-VTLTNN về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ". Nội dung chính như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện: Lãnh đạo đơn vị chuyên trách tham mưu quản lý tài liệu điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang.

- Đại diện: Trung tâm VNPT IT khu vực II; Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel; Công ty cổ phần FPT; Viện Nghiên cứu sáng tạo và Chuyển đổi số Việt Nam; Công ty Cổ phần tin học Tân Dân; Công ty Công nghệ DTT; Công ty Đầu tư phát triển công nghệ mới IDT Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ITC; Công ty Cổ phần Tập đoàn EcoIT; Công ty cổ phần Tập đoàn AIC; Tập đoàn Hương Việt.

- Khách mời: Đại diện Bộ Nội vụ, Nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ; Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu chính phủ.

2. Thời gian: ngày 15 tháng 01 năm 2021.

3. Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 17A Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đầu mối liên hệ: Bà Hồ Anh Tú - Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ: Email: hoanhtu2812@gmail.com; điện thoại: 0904.959.897.

- Tài liệu phục vụ Hội thảo xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ