05:00 PM 08/08/2016  |   Lượt xem: 285  | 

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 18/TB-HĐKT thông báo Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu bổ sung khu vực phía Nam năm 2016.

Đến ngày 29 tháng 7 năm 2016, Hội đồng kiểm tra đã nhận đủ bổ sung hồ sơ của 68 thí sinh, trong đó có 65 thí sinh đủ điều kiện và 03 thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu khu vực phía Nam năm 2016. Hội đồng thông báo danh sách để các thí sinh được biết.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ( Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Danh sách thi sinh đủ và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra mời xem file đính kèm dưới đây.

  Tệp đính kèm
  1. TB 18.2016.pdf( 0.78 MB )