03:18 PM 05/10/2021  |   Lượt xem: 127  | 

Có 03 giải pháp đề nghị xét công nhận sáng kiến năm 2021.

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã ký ban hành Danh sách các giải pháp đề nghị xét công nhận sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2021.

Nội dung chi tiết Danh sách vui lòng xem tệp tin đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm